Individuel par- og familieterapi / Individuel terapi / Angst, depression, fobi

Angst, depression, fobi

 

Min tilgang til behandling af angst, depression og fobier er kognitiv terapi. I den kognitive terapi tages der udgangspunkt i den måde, vi mennesker tænker på, og forbinder tænkningen med følelserne, de kropslige reaktioner og vores adfærd. I kognitiv terapi arbejder vi sammen ud fra konkrete situationer på at finde forskellige alternative tanker til de ofte irrationelle tanker og handlingsmønstre, der kendetegner angsttilstande, fobier og depressioner. Der arbejdes med registrering af de tanker, følelser, kropslige reaktioner og den adfærd, der vedligeholder problematikken. Gennem tæt samarbejde finder vi alternative måder og nye løsninger på fastlåste tanke- og adfærdsmønstre.