Individuel par- og familieterapi / Individuel terapi / Chock og traumer

Chock og traumer

Mange mennesker oplever choksituationer og traumatiske begivenheder, der kan komme til at ændre deres liv. I nogle tilfælde medfører chokoplevelsen Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSS) med vedvarende symptomer i krop og psyke f. eks smerter og stivhed i kroppen, følelsesmæssig stivnen eller labilitet, hukommelsesproblemer, stressfølsomhed, manglende handlekraft, angst og uro. Ubearbejdet chok påvirker vores biokemi, følelsesliv, symptombilleder og giver manglende psykiske og kropslige ressourcer i vores hverdag. Jeg arbejder med chok og traumer ud fra en tankegang om, at kroppen husker traumatiske begivenheder