Individuel par- og familieterapi / Individuel terapi / Selvværdsproblemer

Selvværdsproblemer

Dit syn på dig selv – dit selvværd – er en holdning du har i forhold til dig selv, men ikke nødvendigvis et faktum. Din holdning kan være forårsaget af fejlopfattelser eller forvrængninger og kan være ukorrekte, eller måske direkte forkerte. Dine ideer om dig selv har udviklet sig som en konsekvens af dine erfaringer i livet. Hvis dine erfaringer stort set har været positive og bekræftende, vil dit syn på dig selv sandsynligvis også være positivt og bekræftende. Hvis dine erfaringer i livet på den anden side hovedsageligt har været negative og undergravende, vil dit syn på selv tilsvarende sandsynligvis være negativt og undergravende. Jeg arbejder med selvværdsproblemer ud fra kognitiv adfærdsterapi. Sammen vil vi udforske de erfaringer, der har ført til lavt selvværd og finde alternativer i forhold til dine bekymrede forudsigelser.