Individuel par- og familieterapi / Individuel terapi / Sorg og krise

Sorg og krise

Vi bliver alle udsat for sorger og bekymringer i løbet af tilværelsen. Det sker for eksempel i forbindelse med dødsfald, akut sygdom eller ulykker, hvis ægteskabet går i stykker eller man mister arbejdet på grund af sygdom eller arbejdsløshed etc. Om en begivenhed udløser en krise afhænger af den bevidste eller ubevidste betydning, hændelsen har for den person der rammes.

Er man i en egentlig krise, kan man ikke overskue situationen, og man kan få en følelse af, at man er ved at miste grebet om tilværelsen. En krisetilstand kan føre til både psykiske og kropslige symptomer. Hvis en begivenhed udvikler sig til en krise indebærer det ofte tab - og reaktionen på tabet er sorg. Sorgens følelser er fortvivlelse, angst, forladthed, ensomhed, vrede, bitterhed, skyld og skam, jalousi.

Sorgarbejde handler bl.a. om at kunne erkende sit tab eller det, der er sket, at man mærker og gennemlever smerten, at man lærer nye færdigheder, og reinvesterer sine følelsesmæssige energier i nyt liv. Vi arbejder sammen omkring den hændelse, der har forårsaget krisen og de følelser den har udløst. Denne bearbejdning kan i mange tilfælde hjælpe med at få overblik over situationen og give støtte til at overvinde krisen.

Psykolog Laila Bruun