Individuel par- og familieterapi / Familieterapi

Familieterapi

Når et eller flere familiemedlemmer ikke trives vil det påvirke hele familien. Når der f. eks. er uoverensstemmelser mellem mor og far, eller forældre og børn påvirker det stemningen i hjemmet og kan på sigt gå ud over hele familiens trivsel.
I familieterapi arbejder jeg ud fra systemisk metode, hvor udgangspunktet er at en familie udgør et system, og hvor problemet ses som hørende til i familiens indbyrdes samspil, og ikke som noget den enkelte er årsag til, eller som en individuel problematik. Mulige løsninger skal derfor findes i familiens indbyrdes samspil, forstået på den måde at forandring hos én person sætter forandringer i gang hos de andre og dermed ændres den måde familien er sammen på. I familiesamtalen er der hele tiden fokus på at afdække ressourcer og finde løsninger.