Individuel par- og familieterapi / Individuel terapi

Individuel terapi

I den individuelle terapi arbejdes der med forskellige problemstillinger, ud fra den enkeltes ønsker og behov. Det kan være et ønske om at kunne håndtere problemer på en mere hensigtsmæssig måde, for dermed at opnå en positiv forandring i hverdagen. Det kan også være et ønske om personlig udvikling, eller opnåelse af bedre selvværd, der er i fokus. Behandling af angst, stress, depression, fobier og OCD, er også temaer i den individuelle terapi.