Individuel par- og familieterapi / Skilsmisseforløb

Skilsmisseforløb

En skilsmisse er en vanskelig situation for såvel voksne, som for deres børn. De voksne befinder sig ofte i en krise, hvor sorg og smerte fylder, og mister for en stund kontrollen over deres liv. Tilsvarende befinder børnene sig også i en krise, selv om den måske ikke er så åbenlys som de voksnes. Det er en udfordring for alle familiens medlemmer at komme igennem krisen og atter få dagligdagen til at fungere. Min erfaring er, at det gavner processen, at arbejde med de problemer, der opstår under et skilsmisseforløb, enten i et individuelt forløb, eller i et gruppeforløb sammen med andre i lignende situation.